Vilkår for bruk

For bruk drivFinans.no aksepterer du vilkår som spesifisert av de påfølgende avsnittene

 

Disse vilkårene for bruk gjelder for drivFinans.no, tilknyttede undersider av domenet og tilknyttet innhold gjennom, dog ikke begrenset til, slik som Facebook, Twitter, LinkedIn og lignende fra det opprinnelige nettsted.  

Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene. Dersom du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, skal bruken av dette nettstedet umiddelbart avsluttes.

drivFinans AS, foretaksregistret i Norge, som leverer dette nettstedet og som det refereres til i disse vilkår og betingelser som «vi», «oss», eller «våre». Selv om deler av disse betingelsene kan referere til andre virksomheter er disse vilkår og betingelser kun gjeldene mellom deg og drivFinans AS og ingen andre foretak.

 

Bruk av innhold; Restriksjoner; Personvernerklæring

Med mindre annet er angitt i det gjeldende innholdet, og på betingelse av at du overholder dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene for bruk, har du tillatelse til å vise, kopiere, skrive ut og distribuere (men ikke redigere) innholdet på dette nettstedet; forutsatt at (I) slik bruk utelukkende er for informativ, ikke-kommersiell bruk, og (II) at enhver kopi som tas av innholdet inkluderer informasjon om opphavsrett eller annen navngivelse forbundet med innholdet.

Du har ikke tillatelse til å kopiere eller benytte programvare, proprietære prosesser eller teknologier benyttet av, eller beskrevet på dette nettstedet. 

Du må overholde alle gjeldene lover i forbindelse med ditt besøk og din bruk av dette nettstedet.

Du bekrefter herved at vi kan benytte dine personopplysninger og data i henhold til vår personvernerklæring og cookievarsel. Du godtar med dette vilkårene i vår personvernerklæring og cookievarsel, inkludert eventuelle forpliktelser disse pålegger deg.

 

Immaterielle rettigheter, ingen bruk av drivFinans sitt navn eller logoer

Med mindre annet er angitt er innholdet på dette nettstedet levert av oss eller en annen virksomhet tilknyttet drivFinans AS.

Dette nettstedet og dets innhold er beskyttet under lov om opphavsrett til åndsverk.

drivFinans er et firmanavn og et varemerke tilhørende drivFinans AS med organisasjonsnummer: 920.383.238 Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk skal du ikke benytte navnet «drivFinans», drivFinans sin  logo, verken alene eller i kombinasjon med andre ord eller designelementer. Du skal ikke benytte noen av de foregående navn, merker eller logoer i pressemeldinger, annonser eller andre kampanjer, markedsføringskanaler eller media, verken i skriftlig, muntlig, elektronisk, visuell eller noen annen form, med unntak av når dette er godkjent med skriftlig tillatelse fra drivFinans AS. Forespørsler om slik tillatelse kan sendes: post@drivfinans.no.

Referanser til andre parters varemerker på dette nettstedet er utelukkende  for identifiserende formål og indikerer ikke at disse partene har godkjent dette nettstedet eller dets innhold. Disse vilkårene for bruk gir ingen rett til å benytte disse partenes varemerker.

 

Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

Dette nettstedet (inkludert, uten begrensning, alt innhold) inneholder utelukkende generell informasjon, og vi tilbyr på ingen måte råd eller tjenester gjennom dette nettstedet. Før du tar avgjørelser eller utfører handlinger som kan påvirke din økonomi bør du alltid rådføre deg med en fagperson.

Enkelte lenker på dette nettstedet kan lede til nettsteder, ressurser eller verktøy som vedlikeholdes av en tredjepart som er utenfor vår kontroll. Det gis ingen direkte eller indirekte garantier vedrørende slike nettsteder, ressurser og verktøy, og lenker til slike nettsteder, ressurser eller verktøy skal ikke oppfattes som vår godkjennelse eller støtte av disse. 

Ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor gjelder i videste utstrekning tillatt ved lov.

 

Ytterligere vilkår

Dersom noen del av disse vilkårene og betingelsene er ugyldig eller ikke rettskraftig i en jurisdiksjon, skal (I) det i gjeldende jurisdiksjon tolkes i ytterste grad innenfor loven for å virke så tett opptil den opprinnelige hensikten som mulig, og de øvrige vilkår og betingelser skal fortsatt være gjeldende, og (II) i enhver annen jurisdiksjon skal alle disse vilkår og betingelser fortsatt være gjeldende.

Disse vilkår og betingelser for bruk kan på hvilket som helst tidspunkt revideres av oss. Reviderte vilkår vil i så tilfelle bli publisert på siden du nå besøker og vil være gjeldende for deg ved publisering. Det er ditt ansvar å være oppmerksom på slike reviderte vilkår for bruk ved å sjekke denne nettsiden. Din fortsatt bruk av dette nettstedet forutsetter din aksept av de reviderte vilkår og betingelser for bruk.