Slik setter du opp et budsjett

01 des
Slik setter du opp et budsjett

Slik setter du opp et budsjett

Det å sette opp et budsjett er viktig for den økonomiske planleggingen og er noe som gir en enkel oversikt over inntekter, utgifter og muligheten til å spare – og kanskje viser det seg at dine økonomiske muligheter er større enn først antatt?.

 

I denne artikkelen deler vi noen enkle tips for hvordan du kan sette opp et budsjett. Et godt gjennomarbeidet budsjett gir en god indikasjon for hvilke muligheter du har med din økonomi og helt avgjørende for å lykkes med god økonomisk planlegging.

 

For å gi en brukbar oversikt deler vi budsjettet opp i flere kategorier. Nedenfor gir vi et eksempel på hvordan dette kan inndeles.

 

Kostnader tilknyttet husholdningen og personene:

  • Individspesifikke kostnader: mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, mediebruk og fritid, reise (kollektivt), barneutstyr og alkohol, tobakk o.l.
  • Husholdningsspesifikke kostnader: andre dagligvarer, husholdningsartikler, møbler, mediebruk og fritid, barnehage, aktivitetsskole (SFO), medisin og helsepleie.

Merk; at enkelte poster er nevnt under begge kategoriene, det er fordi de individspesifikkekostnadene avhenger stort sett av antall personer i husholdningen, mens det for husholdningsspesifikke regnes som mer eller mindre faste kostnader knyttet til husholdningen og dermed ikke like variabel med antall personer.

For eksempel koster slik som NRK lisens, internett, strømmeabmonnoment o.l det samme uavhengig av om en er en person eller flere i husholdningen, tilsvarende vil det også være for eksempelvis møbler – det er gjerne sånn at en har bruk for en sofa, et bord, innredning og lignende som en slags basis uavhengig av om det bor en eller flere personer i husholdningen.

 

Faste kostnader tilknyttet eiendeler – som typisk vil være:

  • Bolig: forsikring, vedlikehold, strøm/oppvarming, kommunale avgifter, eiendomsskatt, fellesutgifter, diverse og eventuelle felleskostnader eller husleie.
  • Kjøretøy: forsikring, årsavgift (fra 2018 inkludert i forsikringen), vedlikehold/verksted, dekkostnader, drivstoff, olje, bompenger og diverse.

 

Kostnader tilknyttet finansiering:

  • Finansieringskostnader, spesifisert eter hvert enkelt lån (f.eks boliglån, studielån.billån ol.) som skal dekke: avdrag, renter og eventuelle omkostninger.

 

Nyttige ressurser når en setter opp et budsjett

Når en setter opp et budsjett kan det være utfordrende å vite hva en skal ta utgangspunkt i med mindre en har veldig god innsikt i egen økonomi. Et godt utgangspunkt kan derfor være å se dette opp mot det såkalte «referansebudsjettet». Dette er et budsjett som utarbeides årlig av statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Dette er både et korttids- og langtidsbudsjett og tar for seg alle nødvendige poster for et normalt livsopphold, hvor intensjonen er å gjenspeile et akseptabelt forbruksnivå for folk flest. Dette budsjetts finner du her: SIFO referansebudsjett.

 

Slik setter du opp et budsjett - Sifo referansebudsjett

 

Tilsvarende vil det kunne være vanskelig å vite hva bilen koster deg i stort og smått. Som en pekepinn kan tallene som utgis av opplysningsrådet for veitrafikk (OFV) være et godt utgangspunkt. Dette finner du her: OFV bilholdskostnader. 

 

Slik setter du opp et budsjett - Oplysningsrådet for veitrafikk

Vi har nå tatt for oss de viktigste postene i et budsjett og med dette bør du ha et brukbart utgangspunkt for å kunne sette opp et eget budsjett. For de fleste vil det være tilstrekkelig å lage en enkel sammenstilling i et regneark (eksempelvis excel, numbers, open office o.l.).

Vi har også gjort tilgjengelig en ferdiglaget budsjettmal, denne budsjettmalen følger den samme inndelingen som forklart av dette innlegget og er svært enkelt å bruke. Denne budsjettmalen finner du i vårt innlegg: «Budsjetter som en bankmann».

 

Med denne gjennomgangen ligger alt til rette for at du skal kunne sette opp deres eget husholdningsbudsjett – og husk selv om økonomi kan være krevende å sette seg inn i, så er god økonomisk planlegging samtidig det som er nøkkelen til realisering  og det som gir mulighetene til å kunne gjøre mer av de tingene du liker – det kan derfor være vel anvendt tid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder | Finansiell rådgiver i drivFinans

E-post: peter@drivFinans.no

Telefon: (047) 45 88 22 64

Knytt kontakt: LinkedIn

 

Dersom du har en sak du ønsker vurdert av en av våre finansielle rådgivere i drivFinans må du gjerne kontakte oss. Vi forsøker også å besvare generelle spørsmål som måtte bli stilt i kommentarfeltet så langt det lar seg gjøre. 

 

Write a Reply or Comment