Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om drivFinans og våre tjenester.
drivFinans er et uavhengig og helheid privat aksjeselskap.
Vi hjelper deg kort fortalt med å finne frem til de finansielle løsningene som gjør at du får mest mulig ut av din økonomi.

Dette enten det dreier seg om mer praktisk (1) daglig økonomi slik som opprettelse av bankforbindelse, konto, nettbank, betalingsløsninger, (2) personlig finans slik som lån, forsikring, sparing, pensjon eller om det gjelder bistand og rådgivning relatert til (3) familie, arv og skifte.

Dette er det følgelig ikke noe fasitsvar på og vi har hatt mange som har spurt om nettopp dette.

Vår erfaring viser at de fleste som kontakter oss oppdager at de har mye større økonomiske muligheter enn hva de hadde antatt på forhånd.

Dette enten det handler om å forenkle den økonomiske hverdagen, fremskaffe bedre finansielle - eller andre forbrukerrelaterte avtaler. Andre ganger oppdager vi personer som har vesentlige mangler i sine avtaler i forhold til det reele behovet. Vi bistår da med å avdekke og fremskaffe avtaler bedre tilpasset ditt behov - særlig er dette gjennomgående når det kommer til forsikrings- og spareavtaler.

Som en kompetent og uavhengig rådgiver er vi i den beste posisjonen til å hjelpe nettopp deg med å få mest mulig ut av din økonomi.

Dette er et annet gjennomgående spørsmål og vi skal på ingen måte undergrave den kompetansen som finnes blant de flere tusen ansatte i bank og forsikringsselskapene. Særlig de senere årene har denne bransjen innført nye kompetansekrav - og de besitter utvilsomt med mye kompetanse du som kunde kan ha stort utbytte av.

Derimot er de ansatte i bank og forsikringsselskapene ikke uavhengige i sin rådgivning ettersom de er knyttet opp mot sitt selskaps egne produkter og tjenester. Viktig er derfor å huske på at de ansatte i denne bransjen likefullt er selgere som rådgivere.

Det betyr at de ansatte i bank og forsikringsselskaper ikke er i den samme posisjonen til å kunne gi objektiv og uavhengig rådgivningen slik som vi i drivFinans kan tilby deg.

Vårt standpunkt er derfor at du i det daglige absolutt kan ha et stort utbytte av den kompetansen du finner hos din bank eller forsikringsselskap, samtidig erfarer vi at mange opplever det som svært nyttig å få en uavhengig vurdering og rådgivning rundt sin privatøkonomi, dette da vi sammen med våre kunder ofte oppdager behov, muligheter til besparelser som ellers ikke ville blitt avdekket.

Andre ganger kan det handle om at vi tilbyr den praktiske hjelp og oppfølging i hverdagen som mange av våre kunder har behov for.

Vi i drivFinans operer i en kunnskapsintensiv bransje - og for å ivareta dine interesser som kunde stiller vi strenge krav til kompetanse og det å holde et høyt faglig nivå.

Daglig leder som innehar det faglige ansvaret er utdannet økonom, har flere års erfaring fra bankvirksomhet som autorisert finansiell rådgiver og innehar solid kompetanse på de fleste områdene av personligøkonomi.

For de tilfellene det er nødvendig henter vi inn den nødvendige kompetansen eksternt for å imøtekomme kravene til det enkelte oppdrag - eksempelvis samarbeider vi med flere lokale advokatkontorer med kompetanse på områdene familie, arv og skifte.

Har du spørsmål om våre tjenester? Send dette gjerne inn til oss!

    ofte stilte spørsmål