Karriere

Karriere i drivFinans

Hva vi gjør?

I drivFinans hjelper vi mennesker med å få mer ut av sin økonomi. Dette uavhengig av livsfase, finansiell status og hvilke ønsker og behov den enkelte måtte ha for sin økonomi.

Det finnes mye økonomisk rådgivning tilgjengelig og ofte er det gratis. Utfordringen med dette er at rådgivningen som oftest er utført av det samme selskapene som selger finansielle produkter og tjenester. Rådgivningen utføres dermed ut av en betydelig egeninteresse. Som en objektiv og uavhengig part kan vi tilby rådgivning som kun fokuserer på de personene vi bistår.

Andre ganger vil det for enkelte oppstå et behov for bistand utover det som gis av tilbyderne av finansielle produkter og tjenester, eller fra det offentlige. Dette behovet ser ut til å øke fremover sammenfallende med en økt grad av digitalisering og en generell samfunnsutvikling som legger opp til at den enkelte i større grad skal klare seg selv.

Vi tror at gjennom å være objektive og uavhengige, praktiske og eksepsjonelt gode på oppfølging kan yte rådgivning som er av stor merverdi for de menneskene som søker vår bistand.

Hvilke områder spesialiserer vi oss på?

Vi tilbyr bistand og rådgivning innenfor følgende tjenesteområder:

Daglig økonomi: dette handler om å yte den enkelte bistand omkring enklere dagligdagse gjøremål av økonomisk art, dette slik som søknad om økonomisk støtte fra det offentlige, nettbank og selvbetjeningsløsninger, etablere bankforbindelse, betalingsoppdrag, fullmakter og lignende.

Personlig finans: dette handler ofte om å gi en vurdering basert på objektiv og uavhengig rådgivning før store økonomiske avgjørelser skal tas. Andre ganger handler det om hjelpe til ved å reforhandle betingelser for eksisterende avtaler innenfor finansielle produkter og tjenester eller å fremskaffe nye avtaler. Områdene vi yter bistand og rådgivning innen er slik som budsjettering, finansiering, skadeforsikring, personforsikring, sparing, plassering og pensjon.

Familie, arv og skifte: dette handler ofte om å gi støtte og økonomisk veiledning gjennom krevende livsfaser. Områdene vi yter bistand og rådgivning innen er slik som gaver og forskudd på arv, ektepakt og samboeravtaler, testamente og fremtidsfullmakt, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, private og offentlig skifte av dødsbo.

Er du vår nye finansielle rådgiver?

Vårt mål er å hjelpe mennesker til å få mer ut av sin økonomi. For å lykkes med dette må vi sette menneskene først i alt vi gjør.

Dette gjelder både for hvordan vi som bedrift imøtekommer den som skal utfylle rollen som rådgiver hos oss og videre hvordan den enkelte rådgiver imøtekommer de menneskene som søker vår bistand og rådgivning. For å lykkes som rådgiver i drivFinans stilles det derfor både krav til solid faglig kompetanse og mye mellommenneskelig innsikt og omsorg. Når en kombinerer dette sammen med måten vi arbeider på, kan vi med vår bistand og rådgivning utgjøre en stor forskjell for den enkelte.

Dersom du kan kjenne deg igjen i våre verdier og samtidig har et sterkt engasjement for personlig økonomi og det å hjelpe mennesker i ulike livsfaser med deres økonomi, hører vi gjerne fra deg.

Karriere i drivFinans
karriere
Ledige stillinger