Hvordan vi jobber

Hvordan vi jobber - sammen finner vi løsningene

Helhetlig finansiell rådgivning gjennom alle livets faser

Vi i drivFinans tilbyr helhetlig finansiell rådgivning for privatpersoner. Vi er et lite selskap i vekst lokalisert i Kongsvinger – med Hedmark, Akershus og Oslo som våre primære markedsområder.

Vi er et fullstendig uavhengig selskap. Vi selger ingen produkter og mottar ingen provisjoner. Våre kunder faktureres en forhåndsavtalt timepris etter medgått tid.

Vårt eneste mål er at de menneskene som søker vår bistand skal få mer ut av sin økonomi, enten det handler om å gi en vurdering foran store økonomiske avgjørelser, reforhandle eller innhente nye finansielle avtaler, eller om det handler om å bidra til en enklere økonomisk hverdag – skal vi yte god økonomisk rådgivning gjennom alle livets faser.

Våre kjerneverdier

Med utgangspunkt i disse kjerneverdiene og vår absolutte dedikasjon til hvert enkelt oppdrag og hver enkelt person, skal vi sammen med deg finne frem til de løsningene som gjør at du får mer ut av din økonomi.

Vi mener en grunnleggende forutsetning for å kunne levere god og objektiv rådgivning er vår uavhengighet. Våre råd er helt nøytrale i forhold til produkter og tjenester – dette slik at vi utelukkende kan konsentrere oss om å finne de beste løsningene for deg og din økonomi.

Som den profesjonelle part innehar vi solid kompetanse på våre fagområder. Vår jobb er å omsette det kompliserte til enkle og konkrete råd for deg og din økonomi. 

Vi vet at det er med gode råd, som det er med gode ideer – de får først en verdi når de settes ut i handling. Vi gir deg støtten du trenger underveis og følger deg opp så langt du har behov for det – slik at du får gjennomført det som skal til for å oppnå dine mål og ønsker for din økonomi.

Hvordan vi jobber - daglig økonomi
Hvordan vi jobber - moderne verktøy