Fra finansieringsbevis til ny bolig

13 apr
Fra finansieringsbevis til ny bolig

Fra finansieringsbevis til ny bolig

Mange som kjøper bolig for første gang er ofte usikre på hvordan de skal gå frem og i forhold til hvem som ordner hva. I dette innlegget loser vi deg på en lettforståelig måte fra finansieringsbevis til ny bolig.

 

I skrivende stund er snøen i ferd med å smelte og våren gir oss et lenge etterlengtet gjensyn med sol og varmere dager. Og like sikkert som de første blomstene en etter en dukker frem – står det som ofte betegnes som vårslippet i boligmarkedet for tur. Det er den tiden på året hvor flest boliger skifter eiere. Kanskje skal du også for første gang kjøpe din egen bolig?. Dette innlegget er skrevet med tanke på deg som kjøper bolig for første gang – og vi vil i dette innlegget lose deg på en lettforståelig måte fra finansieringsbevis til ny bolig.

 

For relaterte artikler om dette les våre øvrige innlegg: 

 

Finansieringsbevis

Det første en bør gjøre når en vurderer kjøp av bolig er å orientere seg omkring finansiering – for å avklare hva som er økonomisk sett innenfor rekkevidde.

Et slikt finansieringsbevis vil en kunne søke om og få innvilget på få minutter i bankenes nettløsninger, men da vil en gå glipp av rådgivningen avtal derfor gjerne et møte med banken eller annen fagperson. Et slikt møte vil kunne gi deg verdifull rådgivning og god innsikt i egen økonomi. For deg som førstegangskjøpere vil dette være veldig nyttig – et boligkjøp er tross alt for de fleste – den største investeringen en gjør i løpet av livet og noe som vil påvirke din økonomi for mange år frem i tid.

 

Visning

Med finansieringsbeviset i hånden er det tid for å dra på visninger. Bruk god tid, sett deg godt inn i tilstandsrapporter / takst undersøk nabolaget og det omkringliggende område – er det et sted du vil kunne trives?. Sist men ikke minst dra på mange visninger.

Muligheten for å gjøre et godt kjøp og finne en bolig du kan trives med over tid øker følgelig betraktelig etter hvor forberedt du er – og ved at du har et utvalg med flere aktuelle boliger – er det lettere å holde seg mer rolig i en budrunde. At den første boligen du ser er den beste er svært lite sannsynlig. Ha derfor is i magen til å la boligen gå fra deg dersom du er usikker – det dukker alltid opp flere muligheter. 

 

Budgivning

Når du etter en runde med visninger og grundige forundersøkelser har bestemt deg for å gi bud på en bolig vil du i de aller fleste tilfeller, som kjent forholde deg til en eiendomsmegler (privatsalg forekommer – dog foreløpig i mindre skala).

Når du gir et bud oppgir du bankforbindelse med tillegg for den personlige informasjonen som er påkrevet for at du skal kunne gi et bud. Eiendomsmegleren har egne skjemaer for dette. Dette skjemaet kan leveres elektronisk eller skriftlig i fysisk format. Det kreves normalt sett at det første budet gis skriftlig ved bruk av et slikt skjema. Etter det vil det for eventuelle bud som kommer være tilstrekkelig med muntlig budgivning. Eiendomsmegleren vil for hvert bud ta kontakt med din bank for å få bekreftet finansiering, det vil si få bekreftet at du vil være i stad til å betale for deg. Så lenge du holder deg innenfor den finansieringsrammen som avtalt med din bank – vil det i de fleste tilfeller være i orden – og du trenger ikke foreta deg noe mer i forhold til dette.

 

Unntaket er tilfeller der den avtalte finansieringsrammen er strukket langt ut i forhold til egen økonomi – og objektet det gis bud på for eksempel vil gi store kostnader i forhold til nødvendige utbedring eller tilfeller der budet omhandler andelsboliger med særlige høye fellesutgifter. Dersom du er usikker på om det kan påvirke finansieringsbeviset som gitt anbefales det at du avklarer dette med banken før du gir et bud.

 

Verdt å huske på i denne prosessen er at eiendomsmegleren sitt mål følgelig er å oppnå høyest mulig pris for den boligen som selges, oppgi derfor aldri hvor mye du egentlig har å gå på, hva finansieringsrammen din er eller andre forhold som kan gi inntrykk av at du vil og komme til å heve budet ytterligere – ditt mål er følgelig å få boligen du ønsker til lavest mulig pris. 

 

Selgers aksept av bud

Som beskrevet ovenfor er alle bud du gir bindende for deg som kjøper inntil selger velger å avslå det eller gi aksept. Når selger har akseptert ditt bud blir det dermed gjensidig bindende. Det betyr at i det øyeblikket selger godtar ditt bud har dere en avtale som forplikter dere imellom begge veier. Selger vil være forpliktet til å gjøre boligen klar for overtakelse til avtalt tid og stand – og du er forpliktet til å overta boligen til den tid som avtalt avtaler og for den kjøpesum som akseptert.

 

Kontraktsmøte

Etter akseptert bud vil eiendomsmegler innkalle til et kontraktsmøte mellom deg som kjøper og selger. Ved dette møte vil dere gjennomgå formalitetene og praktisk orientering rundt overdragelse av boligen samt signere kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten vil inneholde informasjon om selger, deg som kjøper, om boligen som selges, dato for overtakelse og opplysninger i forhold til innbetaling av den avtalte kjøpesummen.

 

Finansiering

Etter at kontraktsmøte er avholdt og kjøpekontrakten er signert er det viktig at kjøpekontrakten oversendes den banken som skal stå for finansieringen.

Dersom ikke eiendomsmegler har rutine for oversendelse av dette kan du be eiendomsmegler oversende en kopi til banken, eventuelt at du selv sørger for å ordne dette. Det er en fordel at banken får oversendt kjøpekontrakten snarest mulig etter kontraktsmøte da banken vil ha behov for noe tid for å ferdigstille formalitetene rundt finansieringen. Etter at banken har mottatt kjøpekontrakten vil de utarbeide og oversende deg lånedokumentene. 

Lånedokumentene kan du for de aller fleste bankene velge om du ønsker å signere digitalt eller fysisk på papiret. Det er viktig at lånedokumentene blir signert og returnert til banken i god tid før overtakelse av boligen da det for banken gjenstår noe etterarbeid før lånet kan utbetales.

Såfremt du har signert og returnert lånedokumentene til banken innenfor rimelig tid vil banken sørge for at utbetaling skjer som avtalt. Utbetalingen fra banken gjøres i første omgang til det som i kjøpekontrakten er omtalt som eiendomsmeglers klientkonto.

Utover det å sørge for at lånedokumentene er signert og returnert til banken – er det altså ikke noe mer du som kjøper trenger å gjøre da dette håndteres videre mellom bank og eiendomsmegler.

 

Overtakelse

Ved overtakelse forutsettes det at kjøper har innbetalt av kjøpesum som avtalt og videre fra selgerens side at boligen overleveres kjøper i den stand som avtalt. Det vil normalt si ferdig ryddet, utvasket og i den stand som forventet – det vil si slik det fremkom på visning eller slik det er dokumentert av skriftlig materiale som tidligere fremlagt for kjøper.

 

Uten å beskrive dette nærmere; dersom en av partene ikke har overholdt sine forpliktelser vil overtakelsen kunne bli utsatt og den part som er skyld i en eventuell fravikelse fra dette vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for det.

 

Forutsatt at både du som kjøper og selger har overholdt sine forpliktelser slik som beskrevet ovenfor, vil dere besiktige boligen (normalt samme dag som avtalt overtakelse) hvorpå både kjøper og selger signer under et såkalt overtakelsesskjema. Dette er et skjema som utleveres av eiendomsmegler og noe som brukes for å få bekreftet fra begge parter at boligen er overlevert slik som avtalt.

Etter besiktigelse av boligen og overtakelsesskjemaet er signert vil du få utlevert nøklene til boligen av eiendomsmegleren – og du kan med det – stolt kalle deg for boligeier.

 

Vi håper med dette å ha hjulpet deg litt på vei mot kjøp av din første (eller neste) bolig – og skulle du ha spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

– Vi ønsker deg uansett lykke til!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder | Finansiell rådgiver i drivFinans

E-post: peter@drivFinans.no

Telefon: (047) 45 88 22 64

Knytt kontakt: LinkedIn

 

Dersom du har en sak du ønsker vurdert av en av våre finansielle rådgivere i drivFinans må du gjerne kontakte oss. Vi forsøker også å besvare generelle spørsmål som måtte bli stilt i kommentarfeltet så langt det lar seg gjøre. 

 

Write a Reply or Comment