Budsjetter som en bankmann

21 feb
Budsjetter som en bankmann

Budsjetter som en bankmann

Få gratis tilgang til vårt enkle og praktiske husholdningsbudsjett.  Vår budsjettmal er et svært godt verktøy for at du skal lykkes med familiens økonomiske planlegging. Nå kan også du budsjettere som en bankmann!

 

I vårt forrige innlegg «slik setter du opp et budsjett» ga vi en beskrivelse for oppbyggingen og forståelsen av et vanlig husholdningsbudsjett. Vi anbefaler derfor at du leser den artikkelen dersom du ønsker en nærmere forståelse og forklaring av budsjettets oppbygging.

I denne artikkelen deler vi vår budsjettmal. Denne budsjettmalen gir et godt utgangspunkt for alle som ønsker å ta et grep om den økonomisk planleggingen foruten til at den er svært praktisk for deg som eksempelvis skal søke finansiering, dette ettersom vårt budsjett er utformet tett opptil det som benyttes blant norske banker og tilbydere av finansielle tjenester.

Vi gir videre i dette innlegget en enkel introduksjon til – og et utdrag av vår budsjettmal. Lenken for nedlasting av budsjettet finner du lenger ned i dette innlegget.

 

Budsjettets sammendrag gir en god oversikt for husholdningsøkonomien:

Budsjetter som en bankmann - Sammendrag

Budsjettet summerer automatisk alle postene i deres husholdningsbudsjett under fanen sammendrag. Dette gir en enkel og helhetlig oversikt hvor både tallmaterialet kommer frem, samt visualiseres med en enkel grafisk fremstilling.

 

Budsjettet beregner automatisk de fleste utgiftspostene etter at du har lagt inn informasjon om husholdningen:

Budsjetterer som en bankmann - Om husholdingen

Under fanen om husholdningen legges inn personen(e) i husholdningen, informasjon om boligen(e) samt bilen(e). Det er for hver fane i budsjettet gitt tips for utfylling og med tilhørende forklaring. Budsjettet er utformet for at det skal være enkelt å bruke.

 

Budsjettet beregner automatisk, men gir mulighet for individuelle endringer:

Budsjetterer som en bankmann - Husholdningsutgifter

Under fanen månedlig utgifter beregnes automatisk kostnader forbundet med husholdningen og de personene som bor der med utgangspunkt i det som oppgitt av informasjon under fanen om husholdingen. Dette tallmaterialet er basert på statens institutt for forbruksforskning (SIFO, 2017). Videre beregnes kostnader forbundet med bolig basert på en egenutviklet modell (drivFinans, 2017), samt kostnader forbundet med husholdningens biler. Sistnevnte basert på tallmateriale innhentet fra opplysningsrådet for veitrafikk (OFV, 2017).

Ved at budsjettet automatisk beregner de fleste relevante kostnader automatisk er det svært enkelt å bruke, men det er selvfølgelig også mulighet for å legge inn og overstyre dette ved å legge inn egne tall under kolonnen budsjettert (slik det vises av området som er merket gult i bildet over). Tallene som eventuelt legges inn manuelt i denne kolonnen vil overstyre det som angitt i kolonnen referansebudsjett.

 

Utdrag av fordelene med dette budsjettet:

  • Budsjettet tar for seg alle kostnader for en normal husholdning på både kort og lang sikt.
  • Budsjettet er svært enkelt i bruk og beregner automatisk estimerte kostnader for husholdningen.
  • Budsjettet er utformet tett opptil bransjestandarden for norske banker og finansielletilbydere.
  • Budsjettet er et svært godt verktøy for alle som ønsker å lykkes med økonomisk planlegging.
  • Trolig den mest fullstendige budsjettmalen som er tilgjengelig gratis på det norske markedet.

 

For å se hele budsjettet og komme igang – kan du laste ned vårt husholdningsbudsjett her: «drivFinans husholdningsbudsjett»

Merk: for riktig visning av denne budsjettmalen kreves det Microsoft Excel – videre anbefaler vi at det åpnes ved bruk av pc/mac eventuelt nettbrett for best mulig brukeropplevelse. Dette ettersom små skjermer vil kunne få problemer med å vise innholdet på en god måte.

 

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at budsjettet og tallmaterialet som fremkommer må ansees som et utgangspunkt. Dette ettersom forbruk og bruksmønster følgelig varierer sterkt fra husholdning til husholdning. For å få et mest mulig realistisk budsjett kan det være nødvendig å gjøre enkelte endringer for de ulike områdene i budsjettet, alt etter hva som  best gjenspeiler deres økonomiske situasjon.

 

Vi håper med dette å ha gitt et godt utgangspunkt for at dere skal lykkes med deres budsjett og økonomiske planlegging – lykke til!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder | Finansiell rådgiver i drivFinans

E-post: peter@drivFinans.no

Telefon: (047) 45 88 22 64

Knytt kontakt: LinkedIn

 

Dersom du har en sak du ønsker vurdert av en av våre finansielle rådgivere i drivFinans må du gjerne kontakte oss. Vi forsøker også å besvare generelle spørsmål som måtte bli stilt i kommentarfeltet så langt det lar seg gjøre. 

 

Write a Reply or Comment